BETA

לונדון את קירשנבאום 26.01.14

שיחה על תרומתה הציבורית של שולמית אלוני • עשרות הרוגים בהפגנות ברחבי מצרים, גם הצבא סופג אבידות • יומניו של ראש הגסטאפו, היינריך הימלר, מתפרסמים בגרמניה