BETA

לונדון את קירשנבאום 14.01.14

שר הביטחון מקווה שג'ון קרי יניח לנו לנפשנו והמערכת הפוליטית רוגשת • החרדים משווים את מספרם הדל של המשתתפים בהלווייתו של אריאל שרון להמון הרב שליווה את עובדיה יוסף, ורואים בכך ניצחון הרוח החרדית • במצריים נפתח היום משאל העם על החוקה שכתבו אנשי השלטון. צבי יחזקאלי יסביר את משמעותו • פרנסואה הולנד דבק במסורתם של מלכי צרפת ונשיאיה ומשתובב בלילה מחוץ לארמון אליזה

(49:13 דקות)