BETA

לונדון את קירשנבאום 09.01.14

מצוקותיה של הממלכה ההאשמית מכבידות על השגת הסכם בין ישראל לפלסטינים • האם גוזלים מבקשי המקלט מאפריקה את פרנסתם של ישראלים? • החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי שואה פתחה במהלך לאיתור יצירות אמנות שנגזלו מיהודים ונמצאות בישראל