BETA

לונדון את קירשנבאום 16.12.13

בעקבות תקרית הירי בגבול לבנון: קציני צה"ל וצבא לבנון נועדו עם נציגי יוניפי"ל • מאות משוהי מתקן הכליאה חולות החלו בצעידה מב"ש לי-ם • מטוס רה"מ והמעון החדש: מוצדק או לא? • ספר חדש: השגיאות הגאוניות שהובילו את המדע

(48:04 דקות)