BETA

03.12.2013

03:06

נושאים חמים

לונדון את קירשנבאום 02.12.2013

מחריפות המהומות באוקראינה – מאות אלפים דורשים מהנשיא להתפטר ומכתרים את הממשלה; ארגון העיתונאים פועל לביטול צו המורה לאמצעי התקשורת למסור למשטרה צילומים מהפגנות הבדואים בנגב; הרוכשים קרקע חקלאית בתקווה להתעשר לאחר שתופשר לבנייה אינם ערים, לרוב, לבעיות הנלוות, ובמשרד המשפטים דורשים שקיפות מלאה; ובימים אלה מציינים יובל לתחילת החפירה הארכיאולוגית במצדה