BETA

לונדון את קירשנבאום 26.11.13

בית הדין הרבני הגדול אישר החלטה של ערכאה יותר נמוכה וציווה על אישה למול את בנה בניגוד רצונה. הוטל עליה קנס של 500 ש"ח על כל יום בו לא תציית. שר המשפטים לשעבר יעקב נאמן בשיחה על הגוף החדש שאמור לפקח על הפרקליטות. מפקד צבא סוריה החופשית אמר בראיון ל-אל ג'זירה כי כוחותיו ימשיכו במאמצים להפיל את אסד ולא ישתתפו בפסגת שלום בסוריה שתיערך בז'נבה בחודש ינואר