BETA

לונדון את קירשנאום 22.10.13

הבחירות המוניציפליות יצאו לדרך. כתבינו ידווחו ופרשנינו יפרשנו • במסגרת המו"מ בין ישראל לפלסטינים התקיימו עד כה 13 פגישות, שלוש מהן בארבעת הימים האחרונים. איפה זה עומד? • וגם: נשוחח עם שרת המשפטים, ציפי לבני, העומדת בראש הצוות הישראלי לשיחות

(48:51 דקות)