BETA

לונדון את קירשנבאום 01.10.13

השר לשעבר דן מרידור מדבר על מתקפת החיוכים של האיראנים לקראת נאומו של נתניהו. רג'פ טייפ ארדואן מצטייר כחשוב במנהיגיה של טורקיה מאז אתא טורק, מייסדה של הרפובליקה. יוזמתו האחרונה, שעיקרה הכרה בזכויות המיעוטים, משנה את משמעותה של הטורקיות. בעולם ציינו היום את יום הקשיש