BETA

לונדון את קירשנבאום 25.8.2013

ארה"ב תכה בסוריה באופן שלא יסבך אותה עם מוסקבה וטהרן • מומחים טוענים כי הקטל ההמוני בסוריה חמור יותר מהשימוש בנשק הכימי • כיצד מתמודדת עיריית ניו יורק עם דרישות קהילות חסידים לנהל חיים בסתירה לחוקה האמריקאית? • 50 שנה לנאום "יש לי חלום" של מרטין לותר קינג: האם חלומו התגשם?

(48:22 שניות)