BETA

לונדון את קירשנבאום 11.8.2013

שאול מופז מציג תכנית מדינית שעיקרה מדינה פלסטינית על 60% מיהודה ושומרון, בצירוף הבטחה כי בתום ארבע שנים יגדל שטחה לשטח השקול כנגד כל השטחים שנכבשו ב-1967 • האחים המוסלמים ותומכיהם, מאשימים את השליט, הגנרל סיסי, בשיתוף פעולה נפשע עם ישראל, מפני שהרשה לה לפעול על אדמת מצרים

(52:06 דקות)