BETA

לונדון את קירשנבאום 21.07.13

הנשיא אובמה הגיב לגזר הדין במשפטו של ג'ורג' זימרמן שירה למוות בנער שחור וזוכה • איך תשפיע על חברות בישראל התוכנית שאמורה למנוע מתאגידים רב-לאומיים להרוויח מפערי המיסוי בין מדינות שונות, וגם: מה כדאי ללמוד כדי להתמקם היטב בשוק העבודה?

(48:16 דקות)