BETA

לונדון את קירשנבאום 17.07.13

דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום מצביע בין היתר על כשלים חמורים בהגנה על העורף ועל העדר אכיפה בהתנחלויות. ראש הממשלה שוחח היום עם מנהיגים אירופים במאמץ לדחות את יישום הנחיות האיחוד האירופי בדבר האיסור על הסכמים שיכולים ליהנות מהם מוסדות שמחוץ לגבולות 67'. אתמול פורסם גובה הטבות המס הניתנות לכמה מהחברות הגדולות בישראל. חברת טבע קיבלה בשבע השנים האחרונות הטבות מס של כ-12 מיליארד דולרים