BETA

לונדון את קירשנבאום 7.7.2013

מצרים לאן? כתב "הארץ" ששהה בקהיר וסיקר את המהפכה, יספר על מה שראה • האם תוכרז או תימנע שביתה כללית במשק, בגלל הרפורמה בנמלים? • הממשלה אישרה את חוק השוויון בנטל השירות הצבאי • וגם: תולדות השיר העברי הידוע ביותר בעולם: "הבה נגילה"

(48:16 דקות)