BETA

לונדון את קירשנבאום 1.7.2013

התפתחות דרמטית במצרים הצבא הציב אולטימטום למפגינים ולנשיא מורסי, להגיע להסכמה שתחזיר את היציבות ואם זו לא תושג - ייטול הצבא סמכויות לידיו ויפעל לפתרון המשבר. קודם לכן הודיעו ארבעה שרים בממשלת מורסי כי הם מתפטרים מתפקידם • שני מאסרי עולם ועוד חמש שנים בכלא נגזרו היום על דניאל מעוז שרצח בסכין את הוריו

(48:33 דקות)