BETA

לונדון את קירשנבאום 25.06.13

בית המשפט העליון קבע היום כי על עיריית תל אביב לאכוף את תקנות העזר שלה לסגירת עסקים בשבת. בית המשפט במילאנו לא חמל על ראש הממשלה לשעבר סילביו ברלוסקוני וגזר עליו שבע שנות מאסר בגין שידול קטינה לזנות. ועידת הליכוד תחל הערב בבחירת יושבי הראש של מוסדות המפלגה