BETA

לונדון את קירשנבאום 06.06.13

הקרבות בין צבא סוריה למורדים נמצאים ממש על הגבול באזור קונטרה - הפרופסור קייס פירו יסביר למה לדעתו עדיין ידו של אסד על העליונה. בבית המשפט המחוזי בת"א נשמעו היום הטיעונים בעד ונגד הדחת נוחי דנקנר מראשות IDB. היום ציינו בעולם את יום ההזדהות עם אוכלוסיית העוורים ולקויי הראייה. האם המצאה ישראלית תעשה את הבלתי ייאמן ותשיב לעיוורים את מאור עיניהם?