BETA

לונדון את קירשנבאום 09.05.13

טיוטת ההצעה לחוק התקציב ודו"ח מבקר המדינה התפרסמו בו זמנית. שניהם נגעו גם בסוגיה של הרפואה הציבורית. הזרקורים מופנים לסוריה, אבל מה מצב העניינים במצרים? משה פייגלין מסביר מדוע התנגד לחוק המשילות. ואוהד נהרין יספר על יצירתו החדשה, "חור", שמעוררת עניין רב

(47:54 דקות)