BETA

לונדון את קירשנבאום 27.03.2013

בכמה יעלה שר האוצר החדש לפיד את המס על מנת לצמצם את הגרעון? • כיצד תשנה זכותם של הומוסקסואלים להתחתן את המוסד האנושי העתיק ביותר בתרבות האנושית - המשפחה? • מבקר המדינה הנוכחי, שפירא, מול המבקר הקודם – לינדנשטראוס • וגם: מוסיקה עם להקה המורכבת מאחדים מטובי המוסיקאים שלנו

(53:56 דקות)