BETA

לונדון את קירשנבאום 18.3.2013

אחרי הצהרים הציג ראש הממשלה את שרי ממשלתו ואת קווי היסוד שלה. חברי הכנסת של יהדות התורה עזבו את האולם בהכריזם: "יהודי לא מחרים יהודי" • בית המשפט העליון הורה היום בצעד חריג לבית המשפט המחוזי בנצרת, לבחון ראיות חדשות בפרשת רצח הילדה תאיר ראדה בקצרין, לפני כשש שנים

(47:38 דקות)