BETA

לונדון את קירשנבאום 24.01.13

מהם התנאים שמציב לפיד לקראת המשא ומתן הקואליציוני וכיצד יתמודד איתם נתניהו? • בליכוד זועמים על הפער בין מספר המתפקדים למפלגה בקרב המתנחלים לבין מספר המצביעים • כיצד ייראה תקציב המדינה על רקע הממשלה החדשה שתקום?

(42 דקות)