BETA

לונדון את קירשנבאום 17.01.13

מה בדיוק קרה במתקן הגז הבריטי באלג'יריה • איזה בעיות יש בשיטות הסקירה בבחירות • ח"כ עינת וילף מסבירה האם כדי לשנות את שיטת הממשל • היכרות עם מפלגת הפיראטים שמבקשת להיכנס לכנסת

(28:23 דקות)