BETA

לונדון את קירשנבאום 13.01.2013

אולמרט ממשיך לתקוף את נתניהו: האם תהיה לכך השפעה? • המאחז באזור E-1 פונה בהוראת נתניהו • צרפת פועלת במאלי כדי לסיים את מלחמת האזרחים במדינה • יוצרי הסרט האוטוביוגרפי על אסי דיין מדברים

(36:06 דקות)