BETA

לונדון את קירשנבאום 10.01.13

ניסים אלפרון יצא בשלום מניסיון התנקשות בלב ת"א • הלילה עוד יירדו גשמים בכל רחבי הארץ אבל החל ממחר יעלו הטמפרטורות • דיון בשאלה האם אגירת מי השיטפונות כדאית • משרד החינוך דרש לזמן מנהל בית ספר תיכון לשימוע בעקבות מאמר שפרסם ובו הביע תמיכה במפלגות השמאל

(29:18 דקות)