BETA

לונדון את קירשנבאום 4.12.12

התגובות החריפות להחלטת ישראל לקדם את הבנייה ב-אי1 ולהחרים את כספי המיסים הפלסטיניים אינן שוככות • שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, וחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי יעדרו מרשימת המתמודדים לכנסת של ישראל ביתנו • שלי יחימוביץ' מגנה על המצע הכלכלי שלה, שעיקריו הגדלת חלקה של ההוצאה הציבורית מתוך התוצר הלאומי והרחבת השירותים

(51:23 דקות)