BETA

לונדון את קירשנבאום 13.11.12

אולמרט ישוב מחר מארצות הברית: האם יכריז על חזרה לפוליטיקה? • וגם: האם יכון איחוד בין מפלגת העבודה בראשות שלי יחימוביץ' ומפלגת העצמאות בראשות אהוד ברק לאחר הבחירות? ומה ש"ס מחפשת בקרב המצביעים הערבים? • המדינה שוקלת למחוק שישה מיליארד שקל מחובה של חברת החשמל - כמה ישלם על כך כל אזרח • ופרידה מעקיבא אלדר