BETA

לונדון את קירשנבאום 10.07.12

בית המשפט זיכה את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט והעלה שאלות רבות בנוגע להתנהלות הפרקליטות בפרשה. פרקליט המדינה משה לדור אמר במסיבת העיתונאים כי הוא אינו סבור שהפרקליטות נהגה שלא כנדרש ממנה

(49:04 דקות)