BETA

לונדון את קירשנבאום 12.6.2012

בשלב הראשון יגורו כשלושת אלפי מסתננים במכולות שירוכזו ב"עיר עמים" המוקמת באזור קציעות. בהמשך יוקמו שכונות אוהלים לעוד אלפים רבים. ראש מועצת רמת הנגב, שמוליק ריפמן מתנגד בחריפות למיזם המוקם בחצרו • לנשיא שמעון פרס, תוענק בוושינגטון מחר מדליית החירות, שהיא אות הכבוד האזרחי הגבוה ביותר בארה"ב. בפגישתו עם הנשיא אובמה, יעלה פרס את עניין שחרורו של ג'ונתן פולארד

(51:32 דקות)