BETA

12.06.2012

22:58

נושאים חמים

לונדון את קירשנבאום 12.6.2012

בשלב הראשון יגורו כשלושת אלפי מסתננים במכולות שירוכזו ב"עיר עמים" המוקמת באזור קציעות. בהמשך יוקמו שכונות אוהלים לעוד אלפים רבים. ראש מועצת רמת הנגב, שמוליק ריפמן מתנגד בחריפות למיזם המוקם בחצרו • לנשיא שמעון פרס, תוענק בוושינגטון מחר מדליית החירות, שהיא אות הכבוד האזרחי הגבוה ביותר בארה"ב. בפגישתו עם הנשיא אובמה, יעלה פרס את עניין שחרורו של ג'ונתן פולארד

(51:32 דקות)