BETA

לונדון את קירשנבאום 8.5.2012

התפנית הפוליטית המפתיעה הלילה בכנסת – האופוזיציה היא מעתה בת 26 חברים, הקואליציה בת 94. זהו, למעשה, פרלמנט נטול אופוזיציה. מדוע נתניהו בחר שוב לשבור את הכלים?

(49:55 דקות)