BETA

לונדון את קירשנבאום 2.4.2012

המנהל האזרחי ציווה על המתנחלים לפנות את הבית שרכשו בסמוך למערת המכפלה בחברון עד מחר ב-15:00 • בנאומו הראשון בכנסת כיושב ראש קדימה, קרא שאול מופז לממשלה לבטל את המע"מ המוטל על התוספת במחירם של החשמל והדלק • רפורמה שמקדם משרד הבריאות, תאפשר לכל אדם הסובל ממצוקה נפשית להיעזר בשירותי פסיכולוג תמורת תשלום נמוך מאד

(58:44 דקות)