BETA

לונדון את קירשנבאום 26.01.12

כבר לפני יותר מחודש פנו בכירי לשכת נתניהו ליועץ המשפטי לממשלה בעניין פרשת ההטרדות המיוחסות לנתן אשל. סקר של קרן אבי חי מצא כי 85 אחוז מהחרדים וכמחצית מהדתיים יצייתו להלכה ולא לחוק במקרה של התנגשות בין זו לזה. סמל מחיל הנחתים האמריקני שהורה לחייליו לירות ואז לשאול שאלות זוכה מרצח 24 אנשים בפרשה שאירעה לפני שש שנים בעיירה בעיראק

(55:14 דקות)