BETA

לונדון את קירשנבאום 25.01.12

האם הקריטריונים החדשים לדיור בר השגה באמת מעדיפים יוצאי צבא? • חוות דעת רפואית קובעת שהתאומים המאושפזים ככל הנראה חוו פגיעה פיזית, מהו הקושי באבחון התעללות בתינוקות? • שנה לתחילת ההפיכה במצרים • מחקר חדש: הסם בפטריות ההזיה מחליש את המערכת הממיינת ומרסנת את החוויות. שיחה עם חוקר מוח