BETA

לונדון את קירשנבאום 19.01.12

עימות אלים ניטש במהלך פינוי מאחז 'יישא ברכה' הסמוך למצפה יריחו. זה המאחז החמישי שפונה השבוע, אבל האחרים פונו ללא אלימות. הגנרל מרטין דמפסי, ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב, מגיע הערב לישראל. הוא יפציר בראש הממשלה ובשר הביטחון להימנע מלתקוף את איראן. ספר חדש בוחן את השפעת זיכרון הילדות על עיצוב האישיות שלנו

(49:32 דקות)