BETA

לונדון את קירשנבאום 17.01.12

השימוע של שר החוץ, אביגדור ליברמן, נפתח • עמי איילון עומד בראש תנועה חדשה הקוראת לפעול להחזרתם מרצון של מתיישבים ישראלים החיים ממזרח לגדר הביטחון • ביוגרפיה חדשה למרק אדלמן, מראשי המפקדים של מרד גטו ורשה