BETA

לונדון את קירשנבאום 16.01.12

מרכז השלטון מאיים להחריף את ההשבתה ברשויות המקומיות אם הממשלה לא תנהל עמו מו"מ מיד. כמה מראשי הרשויות אף אמרו כי ירתמו למאבקם את התושבים. בנק ישראל מגיב לפיגוע ההאקרים בישראל. בכיריו שוקלים לחסום את הגלישה מחו"ל לאתרים פיננסיים בארץ. ונשיא קטאר הציע השבוע לשגר כוחות צבא ערביים לסוריה כדי לבלום את שפיכות הדמים במדינה

(56:30 דקות)