BETA

לונדון את קירשנבאום 09.01.12

נעם שליט יתמודד על מקום ברשימת העבודה לכנסת. הוא אמר כי אחרי שנים של מאבק ציבורי הוא מבקש לשרת את הציבור. השר מיכאל איתן חושש שעם כניסתו של יאיר לפיד לפוליטיקה, הליכוד עלול לאבד את השלטון. הרב דוב ליאור, הסמכות הרבנית החשובה ביותר בקרב קיצוני המתנחלים, תוקף בספר חדש את קריאת הרבנים המתונים לאחדות בעם

(54:38 דקות)