BETA

לונדון את קירשנבאום 04.01.12

יו"ר הכנסת , ראובן ריבלין, הורה לקיים דיון חוזר בוועדת חוקה על החוק הנוגע להרכב הועדה למינוי שופטים. מדוע פרש מתפקידו רב חיל האוויר, מיוזמי השילוב של חרדים בצה"ל, וכיצד תשפיע פרישתו על המיזם? בבחירות המוקדמות של הרפובליקאנים באייווה, הפרידו רק שמונה קולות בין רומני המנצח לבין סנטורום

(53:23 דקות)