BETA

לונדון את קירשנבאום 03.01.12

היועץ המשפטי לממשלה משדל את נתניהו לגנוז את הצעת החוק שישנה את מבנה הוועדה לבחירת שופטים. מנגד שר המשפטים, יעקב נאמן, תומך בחוק שאושר לקריאה שניה ושלישית. הבחירות המקדימות למועמד הרפובליקאי לנשיאות ארה"ב נפתחו במדינת איווה. האיחוד האירופי מאיים לנתק את יחסיו עם הונגריה, בעקבות שורה של חוקים אנטי דמוקרטים שמקדם ראש הממשלה ויקטור אורבן

(54:56 דקות)