BETA

לונדון את קירשנבאום 02.01.12

למרות התרעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אושרה הצעת חוק המשנה את אופן מינויים של חברי הוועדה למינוי שופטים • צביקה יחזקאלי על ההתחמשות המואצת של מדינות המפרץ • שיחה עם פרופ' איתן ששינסקי, שעמד בראש הוועדה לקביעת המיסוי על תגליות גז ונפט בישראל • נדב איל על התאוששות תעשיית הרכב בארה"ב