BETA

לונדון את קירשנבאום 14.12.11

שוטרים עצרו שישה פעילי ימין, אחדים מן הפעילים התנגדו למעצר, ניקבו צמיגים ושברו שמשות של ניידות משטרה. בפרקליטות דנים באפשרות להגיש כתב אישום נגד תושב במרכז הארץ בגין אונס קטינות שלא במגע ישיר. באמצעות רשתות חברתיות הוא פיתה אותן לעשות מעשים מגונים בגופן. מדענים ישראלים פיתחו מחט זעירה המוחדרת לגידול סרטני ומפיצה קרינה רדיואקטיבית. הקרינה מחסלת את הגידול ומעוררת נוגדנים הלוחמים בתאים הפזורים

(47:45 דקות)