BETA

לונדון את קירשנבאום 28.03.11

מדוע סוכל מינויו של גונדר אלי לוי • המאורעות באזורנו משמשים את מטיפי הדת מזרמי האיסלאם המתחרים לצורך הוכחת נכונות אמונותיהם • האם שוב מתפתחת בועת היי-טק?

(47:10 דקות)