BETA

לונדון את קירשנבאום 21.03.11

יום רביעי של מהומות בסוריה: צבי יחזקאלי מעדכן על ההתפתחויות בעולם הערבי • נמשכת שביתת העובדים הסוציאליים לאחר שהמשא ומתן עם ההסתדרות והאוצר פוצץ • כיצד מחליטות נשים האם לשנות את שם משפחתן לאחר החתונה • ארצות הברית תעביר מסרים כוזבים בפייסבוק על מנת להשפיע על דעת הקהל העולמית