BETA

לונדון את קירשנבאום 20.03.11

מערכת "מעיל רוח" להגנת טנקים מפני טילים יירטה טיל נ"ט שירו פלסטינים לעבר טנק של צה"ל שפעל היום בצפון הרצועה • המערב פתח במתקפה צבאית על לוב • היאקוזה נרתמים למאמצי השיקום ביפן • ספר חדש איגד את אגדות צפת מהמאה ה-16

(54:45 דקות)