BETA

לונדון את קירשנבאום 15.03.11

אלון בן דוד על מעצר ספינת הנשק שהיתה מיועדת לחמאס • האם מוצדקת הבהלה שהתעוררה בעקבות הדליפה הרדיואקטיבית מהכורים הגרעיניים ביפן? • גובר המתח במפרץ הפרסי בעקבות שיגור אלפיים חיילים סעודים לעזרת המשטר בבחריין • חוקרים באוניברסיטת תל אביב סבורים כי הצליחו להפחית את הסיכון להתפתחות גרורות סרטניות לאחר כריתת הגידול הסרטני הראשוני

(54:27 דקות)