BETA

לונדון את קירשנבאום 09.03.11

עימותים בין נוצרים קופטיים למוסלמים בקהיר • סעודיה מחפשת דרכים להוזיל את הנפט • ראש הממשלה מינה את יעקב עמידרור לראש המועצה לביטחון לאומי • בקרוב ייצא דוח הבוחן את התייחסות ישראל והפלסטינים למסקנות דוח גולדסטון • תעשיין ברזילאי מונה את הסיבות לפריחת הכלכלה בארצו

(50:08 דקות)