BETA

לונדון את קירשנבאום 06.03.11

לא רק באנגליה, גם בגרמניה יש המתנערים מהרב תרבותיות • ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה הצעת חוק שנועדה להגביל את העיתון ישראל היום • סרט חדש על טקס קבורתם של הטיבטים

(51:51 דקות)