BETA

לונדון את קירשנבאום 14.12.10

יו"ר הועדה לביקורת המדינה דחה את ההצבעה על הקמת ועדת חקירה לבדיקת השריפה לאחר שהתברר לו כי אין רוב בוועדה לעמדתו • השליח האמריקני ג'ורג' מיטשל מגיע לרמאללה, שב ומנסה להחיות את התהליך המדיני • חוק חדש מתיר לפסיכולוגים שאינם בוגרי המסלול הקליני לפתוח קליניקות ולעסוק בפסיכותרפיה • יותר ממאה שנים סירבה קבוצת הכדורגל ברצלונה להתמסר לחסות של גוף מסחרי. עכשיו היא נכנעה

(47:03 דק')