BETA

לונדון את קירשנבאום 26.10.10

נדב פרי על הצעת החוק שתאפשר שלילת אזרחות של מורשעים בעבירות טרור • אור הלר על ביקור נתניהו בבסיס השייטת • קווים לדמותו של טארק עזיז שנידון למוות בבגדד

(47:17 דק')