BETA

לונדון את קירשנבאום 14.10.10

צבי יחזקאלי על ביקור אחמדינג'אד בלבנון • האם תקום ליגה יהודית כמענה לליגה הערבית. מנהיגים יהודיים מאירופה ומארה"ב יתכנסו בשבוע הבא בירושלים לדון בכך • מחקר חדש טוען כי תפקוד הדבורים מושפע מאיתות הזחלים בכוורת • סערה בעולם החרדי: הרב אליישיב מערער על כשרותם של גיורי הרבנים הצבאיים

(46:11 דק')