BETA

לונדון את קירשנבאום 13.10.10

חילוץ 33 הכורים מבטן המכרה בצ'ילה נמשך • ראיון עם פרופסור גבריאלה שלו שסיימה את תפקידה כשגרירת ישראל לאו"ם • פולין בודקת את יחסה ליהודים שנותרו בה לאחר מלחמת העולם השנייה • הקידוח באתר הגז הטבעי לווייתן יחל בשעות הקרובות – איך קודחים לעומק שלושה קילומטרים בקרקעית הים?